Cáo phó Cha Giuse Vũ Khoan Dong

Cáo phó Cha Giuse Vũ Khoan Dong

Trong niềm Tín thác vào Đức Giêsu Kitô Tử nạn và Phục sinh Giáo phận Thanh Hoá kính Báo: Cha Giuse Vũ Khoan Dong đã được Chúa gọi về hồi 23 giờ 45 phút, ngày 24-12-2021

Cha Giuse Vũ Khoan Dong

Cáo phó Cha Giuse Vũ Khoan Dong

<