Cáo Phó: CHA GIUSE TRƯƠNG TRUNG HƯNG

CHA GIUSE TRƯƠNG TRUNG HƯNG
CÁO PHÓ

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo:

CHA CỐ GIUSE TRƯƠNG TRUNG HƯNG

Sinh ngày: 22 -08 -1950

Tại: Phú Ích – Hà Nam

đã trở về Nhà Cha sáng ngày 14/02/2022, tại tư gia

Hưởng thọ: 72 tuổi

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 9g00 sáng thứ Tư ngày 16/02/2022, tại nhà thờ giáo họ Vô Nhiễm, kinh Zero, hạt Tân Hiệp, Kiên Giang

Xin quý Cha trong giáo phận dâng 3 Thánh lễ

cầu cho linh hồn Cha Cố Giuse

Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Cố Giuse

mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Long Xuyên ngày 14/02/2022

TGM kính báo

TIỂU SỨ CHA CỐ GIUSE TRƯƠNG TRUNG HƯNG

Tên thánh, tên gọi: Giuse Trương Trung Hưng

Sinh ngày: 22-8-1950,

Tại: Phú Ích, Hà Nam

Vào Tiểu chủng viện: Á Thánh Phụng, năm: 1963, thuộc giáo phận: LX

Vào Đại Chủng viện: Thánh Giuse, năm 1971

Chịu chức linh mục ngày: 1-12-1988, Tại: nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên

Do Đức cha: GB. Bùi Tuần

Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ tại:

– Hiệp Tâm, Vô Nhiễm, Đức Mẹ lên trời: 1988-2008

– Tân Bùi: 2008-2010

– Vinhsơn 01: 2010 – 2019

– Giuse kinh 7B: 2019 – 10/2021

– 10/2021 – nghỉ bệnh tại tư gia

Qua đời ngày: 14/02/2022

Tại: Tư gia

Lễ an táng ngày: 16/02/2022

<