Cáo phó: Cha GIUSE TRẦN VĂN ĐÌNH

Tòa Giám Mục Đà Lạt

9, Nguyễn Thái Học

Đà Lạt – Lâm Đồng

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đà Lạt, Linh tông và Huyết tộc

  kính báo :

Cha GIUSE TRẦN VĂN ĐÌNH

đã an nghỉ trong Chúa lúc 13 giờ 30, Thứ Tư, ngày 02 tháng 5 năm 2018

tại Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận, Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng ;

hưởng thọ 70 tuổi, 28 năm linh mục.

 

Cha Giuse

  • Sinh ngày 24/10/1949 tại Giáo xứ Phước Nam, Giáo phận Thanh Hóa.
  • Thụ phong linh mục ngày 04 tháng 11 năm 1990 tại nhà thờ Thánh Tâm Lộc Phát,

Giáo hạt Bảo Lộc.

  • 04/11/1990 – 18/5/1996 : Phó xứ Thánh Mẫu Lộc Phát, Giáo hạt Bảo Lộc.
  • 18/5/1996 –  18/9/2012 : Quản xứ Lâm Phát, Giáo hạt Bảo Lộc.
  • 10/2012 – 10/2013 : Nghỉ dưỡng tại Giáo xứ Tân Lâm, Giáo hạt Di Linh,

và Giáo xứ Lộc Đức, Giáo hạt Bảo Lộc

  • 10/2013 – 15/8/2015 : Phụ trách Giáo họ Mẹ Vô Nhiễm, Giáo xứ Gioan,

Giáo hạt Bảo Lộc

  • 15/8/2015 – đến nay : Nghỉ dưỡng tại Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận

–    Nghi thức nhập quan và thánh lễ lúc 08 giờ 00,

    Thứ Năm ngày 03 tháng 5 năm 2018, tại Nhà Nghỉ dưỡng Linh mục Giáo phận.

–    THÁNH LỄ AN TÁNG tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Thanh, Giáo hạt Bảo Lộc,

    lúc 15 giờ 00 , Thứ Sáu, ngày 04 tháng 5 năm 2018.

–    An táng tại Nghĩa trang Linh mục, Thanh Xuân, Lộc Thanh, Bảo Lộc.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh lễ an táng Cha Giuse

và hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 

Tòa Giám Mục Đà Lạt

Linh tông và Huyết tộc

đồng kính báo.

<