Cáo phó: Cha Giuse Trần Quang Tuyến

Cha Giuse Trần Quang Tuyến

TIỂU SỬ CHA CỐ GIUSE TRẦN QUANG TUYẾN

Cha Cố Giuse Trần Quang Tuyến
Sinh ngày 05 tháng 02 năm 1933
Tại giáo xứ Triệu Thông, giáo phận Bùi Chu
(Xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định)
– Từ năm 1941: Ở với cha Chính Hậu – Gp. Thái Bình
– Từ năm 1944 – 1949: Học tại Tiểu Chủng Viện Mỹ Đức – Gp. Thái Bình (3 năm Tiểu Chủng Viện và 2 năm La tinh)
– Từ năm 1949 – 1950: Học lớp thầy giảng tại Gp. Bùi Chu
– Từ năm 1949 – 1955: Giúp Cha cố Thư tại giáo xứ Phú An
– Từ năm 1955 – 1956: Đi học tập cải tạo tại Thạch Bi, Cốc Thành, Lý Nghĩa và Liễu Đề
– Từ năm 1956 – 1985: Giúp Cha cố Thư và các cha xứ tại giáo xứ Bình Hải
Ngày 02/02/1985: Chịu chức linh mục
– Từ năm 1985 – 1992: Tiếp tục phục vụ âm thầm tại giáo xứ Bình Hải
– Từ năm 1992 – 1994: Tu nghiệp tại Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội
– Từ năm 1994: Giúp cha xứ các giáo xứ: Đồng Liêu, Đồng Quỹ, Đồng Nghĩa
– Từ năm 1994 – 2006: Chánh xứ Bình Hải, Quần Lạc, Đài Môn, Giáp Phú
– Từ năm 2006 – 2009: Chánh xứ Ngưỡng Nhân
– Từ năm 2009 – 2012: Chánh xứ Phú Nhai
– Từ năm 2012 – đến nay: Chánh xứ Duyên Thọ
Sau một thời gian yếu bệnh, Cha Cố đã được Chúa gọi về lúc 10h15 ngày 27/04/2021 (ngày 16 tháng 03 năm Tân Sửu) hưởng thọ 88 tuổi, 36 năm linh mục.
Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Cha Cố Giuse sớm được hưởng nhan thánh Chúa!Cha Giuse Trần Quang Tuyến

<