Cáo phó: Cha Giuse Trần Ngọc Tĩnh

Trực tiếp Thánh Lễ

Tòa Giám Mục Đà Lạt
9, Nguyễn Thái Học
Đà Lạt – Lâm Đồng

CÁO PHÓ

“Thiên Chúa Là Tình Yêu”

1Ga 4,8Cha Giuse Trần Ngọc Tĩnh

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Toà Giám Mục Đà Lạt, Huyết tộc và Linh tông kính báo :

Cha GIUSE TRẦN NGỌC TĨNH

đã an nghỉ trong Chúa lúc 00 giờ 45, Thứ Ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020

tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Tp. Hồ Chí Minh ;

hưởng thọ 44 tuổi, 6 năm 6 tháng linh mục.

Cha GIUSE TRẦN NGỌC TĨNH

· Sinh ngày 23/7/1977 tại Giáo xứ Thanh Bình, Giáo hạt Đức Trọng, Gp. Đà Lạt

· Từ 2002 – 2005 : Tu học tại Đại Chủng viện Minh Hòa Đà Lạt

· Từ 2005 – 2007 : Giúp xứ Thánh Mẫu, Lộc Phát, Bảo Lộc

· Từ 2007 – 2013 : Học Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc

· Từ 2013 – 2014 : Phó tế và làm mục vụ tại Giáo xứ Di linh

· Ngày 27/06/2014 : Thụ phong linh mục tại Nhà thờ Bảo Lộc.

· Từ 2014 – 2015 : Phó xứ Giáo xứ Di Linh, Giáo hạt Di Linh

· Từ 8/2015 – đến nay : Phó xứ Thánh Mẫu – Lộc Phát, Giáo hạt Bảo Lộc.

– Nghi thức nhập quan tại Giáo xứ Thánh Mẫu,

lúc 16 giờ 30, Thứ Ba ngày 27 tháng 10 năm 2020.

– THÁNH LỄ AN TÁNG tại Nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu,

lúc 09 giờ 00, Thứ Năm, ngày 29 tháng 10 năm 2020.

– An táng tại Nghĩa trang Linh mục, xã Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc.

Kính mời quý cha và quý cộng đoàn tham dự Thánh lễ an táng Cha Giuse và hiệp ý cầu nguyện cho ngài sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Tòa Giám Mục Đà Lạt
Huyết tộc và Linh Tông
đồng kính báo.