Cáo phó Cha Giuse Phan Thiện Ân, C.Ss.R. đã về với Chúa

Cha Giuse Phan Thiện Ân, C.Ss.R. đã về với Chúa

TIỂU SỬ CHA GIUSE PHAM THIỆN ÂN, C.Ss.R.

Cha Giuse Phan Thiện Ân sinh ngày 03.07.1933

Tại: Trường An, Huế

Năm 1943: nhập Đệ Tử Viện DCCT Huế.

Ngày 14.08.1952: nhập Tập Viện DCCT tại Đà Lạt.

Ngày 15.08.1953: tuyên khấn lần đầu tại DCCT Đà Lạt.

Từ năm 1953 đến năm1960: học tại Học Viện DCCT Đà Lạt.

Ngày 08.09.1956: tuyên khấn trọn đời tại DCCT Đà Lạt.

Ngày 01.09.1958: lãnh sứ vụ linh mục tại Huế.

Từ năm 1960 đến năm 1964: Phó Giám Đốc Đệ Tử Viện DCCT Vũng Tàu.

Từ năm 1964 đến năm 1972: Giám Đốc Đệ Tử Viện DCCT Huế.

Từ năm 1972 đến năm 1975: Bề Trên Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang.

Từ năm 1975 đến năm 1989: Làm Quản lý DCCT Nha Trang.

Từ năm 1989 đến năm 1999: Bề Trên DCCT Nha Trang, làm Giáo sư Chủng viện Sao Biển.

Từ năm 1996 đến năm 2004: Làm giáo sư và linh hướng Đại Chủng Viện Hà Nội, và quản xứ.

Từ năm 2004 đến nay: thành viên cộng đoàn DCCT Nha Trang.

Vào lúc 6h30, thứ Hai, ngày 27 tháng 8 năm 2018, ngài đã được gọi về với Chúa, sau sau 85 năm làm con Chúa trên dương thế, 65 năm sống lời khấn Dòng và 60 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

Suốt 65 năm sống trong DCCT, Cha Giuse luôn trung thành sống đời tu sĩ theo tinh thần Dòng Chúa Cứu Thế của thánh Anphongsô, nhiệt thành thi hành sứ vụ linh mục trong lòng yêu mến và tận tâm phục vụ Hội Thánh. Đặc biệt Cha đã có rất nhiều đóng góp vào trong công việc đào tạo ơn gọi của Tỉnh Dòng. Cha đã chia sẻ những cảm nghĩ của mình như sau:

“Tôi vào Đệ Tử Viện Huế lúc 10 tuổi, hơn 50 năm được nhà Dòng dạy dỗ, hướng dẫn, đào tạo, nuôi nấng. Tôi đã lãnh nhận tất cả, nên tôi cố gắng hết sức mình đền trả công ơn to lớn đó cho dẫu phải trải qua những giai đoạn rất khó khăn do thời cuộcvà hoàn cảnh của đất nước

Tôi lấy làm vinh dự được làm tu sĩ, linh mục DCCT, tôi đã luôn phục vụ Nhà Dòng và vẫn cố gắng tiếp tục hết sức mình.” (Ngày 07 tháng 6 năm 1994)

Cha Giuse Phan Thiện Ân là gương mẫu sống tinh thần hiệp thông trong cầu nguyện với cộng đoàn ngay cả khi sức khoẻ đã suy yếu vào những ngày cuối đời. Hôm nay, Cha đã hoàn tất cuộc đời trần thế và ra đi trong bình an của Chúa. Chúng ta cùng hiệp thông với Cha Giuse trong niềm hân hoan và trong lời cầu nguyện.Cha Giuse Phan Thiện Ân, C.Ss.R. đã về với Chúa

Nguồn: DCCTVN

<