Cáo phó: Cha Giuse Nguyễn Thanh Quang

Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và Phục Sinh,
Chúng con xin trân trọng kính báoCha Giuse Nguyễn Thanh Quang

CHA CỐ GIUSE NGUYỄN THANH QUANG

Đã được Chúa gọi về lúc 21giờ40 ngày 05/11/2019, tại Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai
Hưởng thọ 81 tuổi
Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ được cử hành lúc 15g00, ngày 06/11/2019 tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục
Sau đó Linh cữu được di quan đến Giáo xứ Bình An và Giáo xứ Bùi Hưng để mọi người kính viếng

Thánh lễ An táng cho Cha cố Giuse sẽ được cử hành vào lúc 08giờ30 thứ Bảy, ngày 09/11/2019
tại giáo xứ Bùi Hưng
Sau đó sẽ an táng Cha cố Giuse tại Nghĩa trang giáo xứ Bùi Hưng

Xin quý Cha, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà anh chị em cùng hiệp thông cầu nguyện cho Cha Cố Giuse

được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Kính báo
Vp. TGM Xuân Lộc

Đôi nét về Cha Cố Giuse

– Cha cố Giuse sinh ngày 05.11.1938 tại Quần Phương, Bùi Chu
– Năm 1965-1967 : Phó xứ Dốc Mơ
– Năm 1967-1968 : Phó xứ Tân Mai
– Năm 1968-2000 : Chánh xứ Bình An
– Năm 2000-2013 : Chánh xứ Bùi Hưng
– Năm 2013-2019 : Hưu tại Nhà Hưu Linh mục Giáo phận