Cáo phó: Cha Giuse Hoàng Văn Bính

CHA GIUSE HOÀNG VĂN BÍNH, C.SS.R. Đang phục vụ tại giáo xứ Châu Ổ, Cha qua đời lúc 6:34 ngày 03.06.2021 tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ổ, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Sinh ngày : 15 tháng 03 năm 1977
Tại : Nam Định
27.06.2007 : Khấn lần đầu tại Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn.
27.06.2011 : Khấn trọn đời tại Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn.
02.07.2015 : Thụ phong linh mục tại Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn
2015 – 2021 : Phục vụ tại giáo xứ Châu ỔCha Giuse Hoàng Văn Bính

Cha Giuse Hoàng Văn Bính

Chương trình an táng

– Nghi thức tẩn liệm: lúc 19:00 thứ Năm, ngày 03.06.2021 tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ổ, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
– Thánh lễ an táng: lúc 8:00 thứ Bảy, ngày 05.06.2021 tại nhà thờ Châu Ổ, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.
– Sau thánh lễ, thi hài Cha Giuse sẽ được hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng An Phước Viên, Đà Nẵng.

XIN QUÝ CHA TRONG GIÁO PHẬN DÂNG 3 LỄ CẦU NGUYỆN CHO CHA GIUSE HOÀNG VĂN BÍNH
Vì đang trong hoàn cảnh dịch Covid-19, xin quý Cha hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha GIUSE được hưởng nhan thánh Chúa.

Vp. TGM Qui Nhơn
Lm. Anrê Huỳnh Tấn Nha

<