Cáo phó Cha Gioan Nguyễn Huy Tụng

Cha Gioan Nguyễn Huy Tụng, linh mục giáo phận Hưng Hóa sinh năm 1954. Thụ phong Linh mục ngày 21/3/2002. Cha đã được Chúa gọi về lúc 19h20 ngày 16/3/2020, hưởng thọ 67 tuổi, 18 năm linh mục.

Trực tiếp Thánh lễ an táng Cha Gioan Nguyễn Huy Tụng

Kính xin quý Đức Cha, quý Cha, Tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho cha Gioan sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.Cha Gioan Nguyễn Huy Tụng

<