Cáo phó Cha Gioan Baotixita Etcharren

Cha Gioan Baotixita Etcharren

CÁO PHÓ CỦA TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HUẾ: CỐ LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA ETCHARREN

Cáo phó Cha Gioan Baotixita Etcharren Cáo phó Cha Gioan Baotixita Etcharren

<