Cáo phó: Cha Eusuêbiô Nguyễn Văn Thới

TOÀ GIÁM MỤC VĨNH LONG
103 đường 3 tháng 2
Vĩnh Long, Việt Nam

CÁO PHÓ

Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh,
Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin :cha Nguyễn Văn Thới
CHA EUSÊBIÔ NGUYỄN VĂN THỚI

Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long
Sinh ngày: 15 / 12 / 1924
 Tại: Mỹ Chánh – Vĩnh Long
 Họ Đạo: Mỹ Chánh – Giáo Phận Vĩnh Long
 Thụ phong Linh Mục : 22 / 09 / 1951
 Đã được Chúa gọi về lúc 08 giờ 45 Thứ ba, ngày 20 tháng 11 năm
2018 tại Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Giáo phận Vĩnh Long, hưởng
thọ 94 tuổi với 67 năm Linh Mục.
 Nghi thức Tẩn Liệm lúc 19 giờ 00 Thứ ba, ngày 20 tháng 11 năm
2018 tại Nhà Hưu Dưỡng Linh mục.
 Linh cửu Cha Eusêbiô được quàn tại Nhà thờ Phường 4, Vĩnh Long.
 Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa, lúc 09 giờ 30 Thứ năm,
ngày 22 tháng 11 năm 2018.
 An táng tại phần mộ các Linh Mục trong Đất Thánh Tân Ngãi.
Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh chị em giáo dân hiệp lời cầu
nguyện cho linh hồn Cha Eusêbiô được an nghỉ đời đời.
Kính báo
NB: Xin Quý Cha trong Giáo Phận dâng 03 lễ cầu nguyện cho linh hồn
Cha Eusêbiô theo Quy Chế LM Giáo phận Vĩnh Long.

LÝ LỊCH LINH MỤC

Linh Mục EUSÊBIÔ NGUYỄN VĂN THỚI
Sinh ngày: 15 / 12 / 1924
Tại:Mỹ Chánh – Vĩnh Long
Họ Đạo: Mỹ Chánh – ĐP Vĩnh Long
Tên Cha: Nguyễn Văn Trường
Tên Mẹ: Phan Thị Xuân
Rửa Tội tại: Mỹ Chánh – 16 / 12 / 1924
Thêm Sức tại: Tiểu Chủng Viện Sài Gòn – 1937
Vào Tiểu Chủng Viện Sài Gòn, Ngày: 10/08/1936
Vào Đại Chủng Viện Sài Gòn, Ngày: 10/08/1945
Chịu chức cắt tóc: 13 / 03 / 1948 (SG) do Đức Cha Jean Cassaigne
Chịu chức 1 + 2: 18 / 09 /1948 và 02 / 04 / 1949 do ĐC Jean Cassaigne
Chịu chức 3 + 4: 24 / 09 / 1949 (SG) do Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục
Chịu chức 5: 10 / 03 / 1950 (SG) do Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục
Chịu chức 6: 11 / 03 / 1951 (SG) do Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục
Chịu chức Linh mục: 22 / 09 /1951 do ĐC Jean Cassaigne tại SG
Từ khi chịu chức LM đã Phục Vụ tại Từ năm Đến năm
1. Cái Sơn 1951 1952
2. Cái Nhum 1952 1954
3. Giáo Sư TCV Vĩnh Long 1953 1954
4. Cái Nhum 1954 1957
5. Tuyên Uý QĐVNCH 1957 1961
6. Đức Hoà 01 tuần 01 tuần
7. Long Hưng 1961 1966
8. Hựu Thành 1964
9. Bãi Xan 1966
10. Rạch Lọp Tạm giúp nghỉ bệnh
11. Chánh sở Cái Đôi 1969 1971
12. Phụ tá Mặc Bắc 1971 1975
13. Cộng tác Phú Hiệp 1975 1975
14. Ở tù tại Bến Giá (Trà Vinh) 1975 1983
15. Ở tù tại Xuân Phước, Nha Trang 1983
16. Ở tù tại Long Khánh 1984
17. Ra trại, về Mỹ Chánh 11 / 09 / 1987
18. Về Nhà Hưu 23 / 05 / 1992
Qua đời: 20/11/2018

Nơi qua đời: Nhà hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Vĩnh Long
An táng tại phần mộ các Linh Mục trong Đất Thánh Tân Ngãi

Nguồn: Giáo phận Vĩnh Long

<