Cáo phó Cha Đaminh Phạm Hiến Thành

Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và Phục Sinh,
Chúng con xin trân trọng kính báoCha Đaminh Phạm Hiến Thành

CHA CỐ ĐAMINH PHẠM HIẾN THÀNH
Đã được Chúa gọi về lúc 15giờ00 ngày 15/8/2019, tại Giáo xứ Xuân Bình, Giáo hạt Xuân Lộc
Hưởng thọ 81 tuổi
Nghi thức tẩn liệm cử hành lúc 15giờ00 ngày 16/8/2019

Sau đó linh cửu được đưa đến nhà thờ giáo xứ Xuân Bình để mọi người phúng viếng và cầu nguyện.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 08giờ30, thứ Hai, ngày 19/8/2019 tại nhà thờ giáo xứ Xuân Bình
do Đức Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc chủ sự.

Sau đó Linh cữu được an táng tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Xuân Bình.

Xin quý Cha, quý Tu sĩ Nam nữ, quý Ông bà anh chị em cùng hiệp thông cầu nguyện cho Cha Cố Đaminh
được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Kính báo
Linh mục đoàn Giáo hạt Xuân Lộc

ĐÔI NÉT TIỂU SỬ CHA CỐ ĐAMINH PHẠM HIẾN THÀNH

– Sinh ngày 27/4/1938 – tại Ninh Cường, Bùi Chu, Nam Định.
– Ngày 27/5/1964, thụ phong Linh Mục tại Phủ Cam, Huế
– 1964 : phó xứ Đông Hà, Quảng Trị
– 1965 : phó xứ Chính Tòa Phủ Cam, Huế
– 1967 : Tu Hội Đắc Lộ, Sài Gòn
– 1975 : Chánh xứ Hưng Lộc, Xuân Lộc, Đồng Nai
– 1987 : Chánh xứ Xuân Bình, Xuân Lộc, Đồng Nai
– 2013 : Hưu tại giáo xứ Xuân Bình, Xuân Lộc, Đồng Nai

<