CÁO PHÓ: BÀ CỐ MARIA HOÀNG THỊ DÂNG

CÁO PHÓ

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

Cáo Phó

 Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Tòa Giám Mục Long Xuyên kính báo:

BÀ CỐ MARIA HOÀNG THỊ DÂNG

Thân mẫu của Sr. Maria Ver. Mai Thị Linh Sa

Dòng Mân Côi Chí Hòa, Sr đang phục vụ tại Giáo xứ Thánh Linh Kinh D1, Thạnh An

Đã được Chúa gọi về lúc 2g28’ sáng Thứ Sáu ngày 20/04/2018

Hưởng thọ 88 tuổi

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 9g00 sáng Thứ Hai, ngày 23/4/2018, tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Long, K. 2A, Tân Thạnh

XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

CHO BÀ CỐ MARIA ĐƯỢC CHÚA ÂN THƯỞNG NƯỚC TRỜI

TGM LONG XUYÊN KÍNH BÁO

<