Lịch Công giáo năm 2020

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên giảng tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội sáng ngày lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên Trời ngày 15/8/2019.

Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên giảng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 2019