Đức cha phêrô Nguyễn Văn Khảm – GM giáo phận Mỹ Tho giảng trong Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt NamĐức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

<