Đức cha Giuse Nguyễn Năng – Phó chủ tịch HĐGMVN giảng trong thánh lễ Khánh thành TTMV – Quan thầy giáo phận Hải Phòng 4/10/2019

Đức cha Giuse Nguyễn Năng giảng trong thánh lễ Khánh thành TTMV - Quan thầy giáo phận Hải Phòng