Bài giảng trong thánh lễ tấn phong giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường

<