ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng trong thánh lễ tạ ơn Luy Nguyễn Anh Tuấn

    Lịch Công Giáo Năm 2021

    [youtube https://www.youtube.com/watch?v=-m27w2Ihzdw]