Bài giảng Thánh Lễ tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót tại La Vang 2019

Trực tiếp Thánh Lễ

Bài giảng Thánh Lễ tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót tại La Vang 2019

Thánh Lễ được cử hành vào lúc 20g00 ngày 14.8.2019 do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Đà Nẵng chủ tế và giảng lễ.