Bài giảng Lễ Truyền Tin 2020 của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng Lễ Truyền Tin 2020 của ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trong Thánh lễ TRUYỀN TIN -25-3-2020
Thánh Lễ trực tuyến – LỄ TRUYỀN TIN cử hành lúc 5g30 sáng thứ Tư, ngày 25 tháng 03 năm 2020