Bài giảng lễ Truyền Chức Phó Tế TGP Hà Nội 2019

Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên giảng lễ truyền chức Phó Tế 21/5/2019

Ảnh: Lễ Truyền Chức Phó Tế TGP Hà Nội 2019

<