Bài giảng lễ Truyền Chức Phó Tế TGP Hà Nội 2019

Lịch Công Giáo Năm 2021

Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên giảng lễ truyền chức Phó Tế 21/5/2019

Ảnh: Lễ Truyền Chức Phó Tế TGP Hà Nội 2019