Bài giảng Lễ Tro 2020 của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng

Bài giảng Lễ Tro 2020 của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng

Bài giảng Lễ Tro 2020 của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng nguồn: TGP Saigonhttps://www.youtube.com/watch?v=9UTubuDh5Cs

Người đăng: Giáo Phận Phát Diệm vào Thứ Tư, 26 tháng 2, 2020

Bài giảng Lễ Tro 2020 của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng