Bài giảng lễ kính hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô 2021

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng lễ, 29.6 Kính hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô năm B 2021

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});