Trực tiếp Thánh Lễ

Bài giảng lễ đêm Giáng Sinh 2020 của Đức TGM Giuse Nguyễn NăngBài giảng lễ đêm Giáng Sinh 2020 của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng