Bài giảng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 2019

Bài giảng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 2019

Sáng Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngày 09/6/2019, Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên đã long trọng cử hành Thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 09h00. Cùng hiện diện trong Thánh đường có Cha Tổng Đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, quý cha trong giáo hạt Chính tòa, và đông đảo anh chị em tín hữu.

Bài giảng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống năm 2019

<