Bài giảng Lễ Chúa Lên Trời – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Trực tiếp Thánh Lễ

Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ trong Thánh lễ Chúa Lên Trời ngày thứ Năm 30/5/2019 tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội.