Bài giảng lễ an táng Cha Luy Trần Phúc Vỵ 25-4-2020

    Trực tiếp Thánh Lễ

    Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong Thánh Lễ An táng Linh mục Luy Trần Phúc Vỵ vào lúc 6g00 ngày 25-4-2020 tại nhà thờ Chí Hòa – TGP Sài Gòn .