Lịch Công giáo năm 2020

Bài giảng của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên trong Thánh Lễ Kỷ Niệm Ngân Khánh Linh Mục Đức Cha Lôrenxô Chu Văn Minh ngày 3 tháng 6 năm 2019Bài giảng của Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên