More

  Ðaminh Vũ Ðình Tước (1775 – 1839)

  Ðaminh Vũ Ðình Tước (1775 - 1839)Ða-Minh Vũ Ðình Tước, Sinh năm 1775 tại Trung Lao, Bùi Chu, Linh mục dòng Ða Minh, bị tra tấn đến chết ngày 2/04/1839 tại Nam Ðịnh dưới đời vua Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII, lễ kính vào ngày 2/04.
  Ða Minh Vũ Ðình Tước sinh năm 1798 tại Trung Lao, thuộc tỉnh Nam Ðịnh. Cha vào Dòng Ða Minh ngày 17-4-1811, tuyên khấn và nhận áo dòng do chính tay đức cha I-nha-xi-ô Ðen-ga-đô trao.

  Cha đang ẩn trú trong nhà ông Nhiêu Tĩnh, làng Xương Diệu, thuộc giáo phận Ðông Ðàng Ngoài, thì bị bắt vào đêm 2-4-1839, do lệnh của một viên quan bát phẩm nham hiểm tên là Ðạt Phan. Ông là quan huyện Cẩm Hà, nổi tiếng thù nghịch đạo và là một nịnh thần. Chính ông ra lệnh bắt đức cha Hê-na-rết.

  Lúc đầu, giáo dân không ngăn cản vì tưởng là lệnh của vua. Sau khi họ phát giác đó là âm mưu của bọn vô lại do quan huyện Ðạt Phan điều khiển, thì họ góp tiền để chuộc cha, và nếu cần, họ sẽ dùng đến vũ lực.

  Khi giáo dân đuổi kịp, họ tấn công giải cứu. Lúc ấy, có người lính tên Ngọc theo lệnh của quan, đập một quả chày vào đầu cha, máu phun lênh láng. Cha hấp hối, miệng cứ phó linh hồn trong tay Chúa. Cha chết trên đường đưa về Cẩm Hà. Xác cha được chôn cất trong nhà thờ Xương Diệu.

  Ðức thánh cha Lê-ô XIII phong chân phước cho người ngày 27-5-1900. Và đức thánh cha Gio-an Phao-lô II tôn phong người lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

  Lời nguyện : Lạy chúa, Chúa đã tưới gội quê hương Việt Nam chúng con bằng máu của thánh Ða Minh Tước. Nhờ sự chuyển cầu của người, xin cho hạt giống đức tin và sự nhận biết Chúa Ki-tô luôn được triển nở mạnh mẽ trên quê hương chúng con. Chúng con cầu xin

  Trường Thi Tử Đạo

  Vũ Ðình Tước nêu gương đạo đức
  Quê Trung Lao học thức giỏi giang
  Tỉnh Nam Ðịnh Bắc Việt Nam
  Vào nhà Chúa được lên hàng chăn chiên

  Cha phục vụ các miền say đắm
  Luôn giảng rao nguyện ngắm đêm ngày
  Ðoàn chiên dìu dắt rất hay
  Ðaminh gia nhập khấn ngay vô dòng

  Ðức Cha bổ nhiệm trông coi xứ
  Lãnh bài sai đề cử Xương Ðiền
  Một làng Công giáo ơn riêng
  Rất đông bổn đạo nhất miền Thành Nam

  Cuộc bách hại Vua ban ác liệt
  Cha ẩn nhà thân thiết giáo dân
  Cha Ðoài có dịp ở gần
  Thấy Cha đạo đức chuyên cần thâu đêm

  Lễ tảng sáng tôi lên đầu ngõ
  Giúp cho Ngài đây đó canh chừng
  Một hôm tôi hỏi bỗng dưng
  Quan quân tới bắt Cha từng nghĩ sao

  Cha Tước nói xé rào chạy trốn
  Nếu bằng không nguy khốn ý Trời
  Chăm lo phục vụ chẳng ngơi
  Cha đang lánh nạn là nơi Cẩm Hà

  Ông chánh hội đứng ra phụ trách
  Là Cai Phan hống hách nhiệt tình
  Hắn thường dòm ngó rập rình
  Ðem quân vây bắt thình lình nhà ông

  Cha dâng lễ coi trông báo động
  Ngài cởi áo vườn trống chạy qua
  Lính canh đã chặn quanh nhà
  Cha liền hỏi lại ông đà tìm ai

  Bắt Linh Mục Tước Ngài xác nhận
  Chính tôi đây bổn phận rao truyền
  Tin mừng lời Chúa nhủ khuyên
  Tông đồ đạo trưởng Xương Ðiền quản cai

  Thế là họ giải Ngài về huyện
  Giáo dân tưởng hiện diện Triều Ðình
  Ðến khi biết rõ sự tình
  Bát Phan bọn họ đã rình từ lâu

  Các giáo hữu khởi đầu xin chuộc
  Nhưng Bát Phan bắt buộc giải kinh
  Phẩm hàm tiền thưởng Triều Ðình
  Bát Phan từ chối tình hình đổi thay

  Dân gậy gộc theo ngay giải cứu
  Cả bọn Phan dắt díu tù nhân
  Giáo dân tiến sát lại gần
  Bọn này thấy khó đạt phần giải đi

  Nên tên Ngọc tức thì búa bổ
  Vào đầu Cha máu đổ tuôn ra
  Cả bọn chúng bỏ chạy mà
  Giáo dân mau chóng chia ra hai phần

  Nửa ở lại phải cần săn sóc
  Nửa kia thì tức tốc đuổi theo
  Tình thế căng thẳng làm sao
  Sát nhân tội phạm ngặt nghèo bắt Phan

  Ðưa đồng bọn lên quan xét xử
  Phần Cha Tước tha thứ cầu mong
  Trong giây phút thật đau lòng
  Ngài nhìn giáo hữu vòng trong vòng ngoài

  Luôn khích lệ triển khai nhân chứng
  Sống trung thành cho xứng chiên lành
  Tôn thờ Thiên Chúa vinh danh
  Trọn đời cảm tạ trung thành đức tin

  Vì thương tích Cha nhìn giáo hữu
  Giọng thều thào ngất xỉu lìa đời
  Hiến dâng thánh lễ máu người
  Của Cha chủ tế rạng ngời đổ ra

  Các tín hữu gần xa thấm máu
  Cha đổ ra nung nấu niềm tin
  Xương Ðiền thẳng hướng ngước nhìn
  Thi hài Cha Tước đức tin tạc lòng

  Máu tử đạo sáng trong đã đổ
  Chúa thương ban tuôn đổ Xương Ðiền
  Ngàn thu an nghỉ bình yên
  Thiên đàng Chúa thưởng con hiền dấu yêu

  Cha Ðình Tước sớm chiều khuyên nhủ
  Khắp giáo dân làm chủ lấy mình
  Phụng thờ một Chúa tôn vinh
  Yêu người ta hãy nhiệt tình thứ tha

  Năm Ất Mùi (1775) mẹ cha sinh Tước
  Xuân Kỷ Hợi (1839) cha được hồng ân
  Roma phong thánh đến gần
  Suy tôn Canh Tý (1900) lãnh phần Nước Cha

  Lời bất hủ: Có giáo dân đến hỏi cha: “Nếu quan quân đến vây bắt cha, cha sẽ xử trí thế nào?”. Ngài đáp: “Nếu có thể thì chạy trốn, còn không thể trốn nữa thì xin vâng theo ý Chúa”. Ðiều ngài thường lo lắng là làm thế nào tránh được, không gây phiền hà hay thiệt hại cho giáo dân, những người cho ngài trú ẩn.
  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=7IKBk9TdrMI]

  Hot Topics

  Related Articles