More

  Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang khai mạc tháng hoa kính Mẹ năm 2018

  Hôm qua, thứ ba 01.5.2018 lúc 8g00 tại trung tâm hành hương Thánh Mẫu Đức Mẹ La Vang. Cha Antôn Tổng đại diện TGP Huế cùng đông đảo Linh mục Tu sĩ Giáo dân đã quây quần bên Linh đài Mẹ, nghiêng mình cung kính tôn vinh Mẹ, bởi đức khiêm nhường thẳm sâu đó đã viết nên lịch sử cứu độ và từ đó, ân sủng Thiên Chúa tuôn tràn trên nhân loại chúng con. Mẹ đẹp hơn muôn ngàn phụ nữ trên trần gian, Mẹ là bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa Giáo Hội
  TrướcThánh Lễ, Cha Antôn TĐD thay mặt ĐTGM Giuse tiến hành nghi thức nhậm chức Quản nhiệm TT Thánh Mẫu Đức Mẹ La Vang và Quản xứ Giáo xứ La Vang cho Linh mục Micae Phạm Ngọc Hải. Khởi đầu nghi thức, Cha Quản Hạt Giáo Hạt Quảng Trị, long trọng công bố văn thư bổ nhiệm của ĐTGM Giuse về sứ vụ Quản nhiệm TT Thánh Mẫu LaVang cho Cha Micae. Tiếp đến là nghi thức nhậm chức, sau đó là vũ khúc dâng tiến hoa lên Mẹ. Kết thúc là Thánh Lễ tạ ơn trong niềm hân hoan của mọi thành phần Dân Chúa.

  Nguồn: Fb Giáo Lý Phủ Cam

  Hot Topics

  Related Articles