More

    Thư công bố Năm thánh Tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

    Ngày 19 tháng 6 năm 1988, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Rôma, Tháng Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng tuyên phong 117 vị Tử đạo tại Việt Nam lên hàng hiển Thánh


    Hot Topics

    Related Articles