More

  Thống kê người công giáo tăng, số linh mục giảm từ năm 2010 của Vatican

  Thống kê của Vatican: số linh mục lần đầu tiên suy giảm kể từ năm 2010

  Vatican đã trình bày ‘Annuarium Statisticum Ec Churchiae 2017,” với các số liệu thống kê cập nhật về tình trạng của Giáo hội Công giáo trên thế giới.

  Người Công giáo được rửa tội chiếm 17,7 phần trăm dân số thế giới, tương đương 1.313 triệu người.

  Trong số này, 48,5% sống ở Mỹ châu; 21,8% ở Âu châu. Sau đó, 17,8% sống ở Phi châu, 11,1% ở Á châu và 0,8% ở Đại Dương châu.

  Số người Công giáo trên thế giới đã tăng 1,1 phần trăm kể từ năm trước. Ở bình diện lục địa, dân số Công giáo đã tăng 2,5% ở Phi châu và 1,5% ở Á châu. Ở Mỹ châu có mức tăng 0,96% và ở Âu châu, mức tăng trưởng gần như không tồn tại, chỉ với 0,1%.

  Lần đầu tiên kể từ năm 2010, số linh mục đã giảm từ 414.969 trong năm 2016 xuống còn 414.582 vào năm 2017.

  Hot Topics

  Related Articles