More

  Thông báo: Truyền chức linh mục giáo phận Hải Phòng năm 2017

  Tòa Giám mục Hải Phòng
  46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng

  THÔNG BÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC
  V/v chuẩn bị truyền chức Linh mục
  Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sĩ,
  Cùng Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Hải Phòng,

  Tòa Giám mục vui mừng thông báo: sau khi tham khảo ý kiến của Ban Tư vấn Giáo phận trong cuộc họp ngày 5-10-2017, Đức Giám mục quyết định sẽ truyền chức Linh mục cho 6 Thày Phó tế vào một ngày gần đây. Sau đây là danh sách các Thày:Truyền chức linh mục giáo phận Hải Phòng năm 2017

  1. Thày Giuse Đoàn Văn Anh
  Sinh ngày 10 tháng 4 năm 1980, tại giáo xứ Kẻ Bượi
  Địa chỉ: Côi Hạ – Phạm Trấn – Gia Lộc – Hải Dương

  2. Thày Giuse Bùi Văn Đạo
  Sinh ngày 20 tháng 4 năm 1982, tại giáo xứ Vạn Hoạch
  Địa chỉ: Vạn Hoạch – Cao Minh – Vĩnh Bảo – Hải Phòng

  3. Thày Phêrô Bùi Duy Hải
  Sinh ngày 1 tháng 10 năm 1978, tại giáo xứ Mạo Khê
  Địa chỉ: Mạo Khê – Tx. Đông Triều – Quảng Ninh

  4. Thày Phêrô Phạm Văn Nhẫn
  Sinh ngày 6 tháng 12 năm 1974, tại giáo xứ Xuân Quang
  Địa chỉ: Xuân Quang – Bạch Đằng – Tiên Lãng – Hải Phòng

  5. Thày Inhaxiô Đoàn Như Phóng
  Sinh ngày 6 tháng 8 năm 1983, tại giáo họ Lôi Làng – giáo xứ Nam Am
  Địa chỉ: Thôn 1 – Hòa Bình – Vĩnh Bảo – Hải Phòng

  6. Thày Gioan Baotixita Bùi Quang Sáng
  Sinh ngày 5 tháng 7 năm 1977, tại giáo xứ An Quý
  Địa chỉ: An Quý – Cộng Hiền – Vĩnh Bảo – Hải Phòng

  Theo quy định của Giáo Luật, Điều 1043, các Kitô hữu có bổn phận phải trình báo Đấng Bản quyền, nếu biết nơi các tiến chức có điều gì ngăn trở hoặc không xứng đáng với thiên chức Linh mục. Mọi đơn thư, xin vui lòng ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại để liên hệ.

  Trong thời gian hướng tới ngày hồng phúc đó, xin Quý Cha, Quý Tu sĩ cùng Anh Chị Em hiệp thông cầu nguyện cho các Thày.

  Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, xin Chúa chúc lành cho Quý Cha, Quý Tu sĩ và Anh Chị Em.

   Hải Phòng, ngày 16  tháng 10 năm 2017

  Lm. Giuse Bùi Hữu Duy
  Thư ký Tòa Giám mục

  Hot Topics

  Related Articles