More

  Thông báo: Truyền chức linh mục cho 4 thầy phó tế – Gp Vinh

  Tòa Giám mục Giáo phận Vinh vừa ra thông báo về thư rao của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh liên quan đến việc truyền chức Linh mục cho 4 thầy Phó tế trong dịp Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam sắp tới.

  Các tiến chức Linh mục đợt này đều là Đại chủng sinh khóa XI của Đại Chủng viện Vinh Thanh, đã được Đấng bản quyền truyền chức Phó tế 02/05/2017 tại Nhà thờ đồng Chính tòa Văn Hạnh (Hà Tĩnh).

  Danh tính các tiến chức cụ thể như sau:
  1. Thầy Mactinô Nguyễn Văn Bé, sinh ngày 15/10/1981, thuộc giáo xứ Văn Hạnh, Hà Tĩnh.
  2. Thầy Giuse Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 25/12/1980, thuộc giáo xứ Hội Yên, Nghệ An.
  3. Thầy Antôn Tô Quang Hùng, sinh ngày 10/06/1983, thuộc giáo xứ Kẻ Mui, Hà Tĩnh.
  4. Thầy Gioan Baotixita Cao Xuân Trường, sinh ngày 27/03/1974. Thuộc giáo xứ Tràng Lưu, Hà Tĩnh.

  Trong thư rao, vị Chủ chăn giáo phận Vinh cũng nêu rõ: “Theo Bộ Giáo luật 1983, điều 1043, nếu biết thầy nào trên đây có ngăn trở hoặc không xứng đáng lãnh nhận chức linh mục, các Kitô hữu buộc phải trình báo cho Đấng bản quyền”, và việc trình báo được thực hiện trước ngày 20/10/2017.

  Giáo phận Vinh là giáo phận có số giáo dân đông thứ ba của Giáo hội Công giáo Việt Nam sau Giáo phận Xuân Lộc và Tổng giáo phận Sài Gòn. Địa bàn giáo phận Vinh tương ứng 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, tổng cộng 30.599 km2; với số giáo dân là 523.046 người, chiếm 10% dân số toàn vùng (năm 2014) và  284 Linh mục triều và dòng.

  Hot Topics

  Related Articles