More

  Thánh lễ an táng Nữ tu Marie Genevieve Nguyễn Thị Châu

  Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phêrô Trần Hữu Thành đã đề cao mẫu gương mà Chị Marie Genevieve đễ lại cho các chị em trong Đan Viện là ” Đời sông cầu nguyện ” liên lĩ và phó thác .
  Thánh lễ an táng Nữ tu Marie Genevieve Nguyễn Thị Châu tại Đan viện Carmel Nhatrang
  Vào lúc 8g sáng ngày 11 tháng 10 năm 2017 tại Đan viện Carmel Nhatrang, Đức ông Giuse đã thay mặt Đức Cha Giuse chủ sự thánh lễ an táng cầu nguyện cho nữ tu Marie Genevieve, cùng đồng tế có đông đảo cáclinh mục trong Giáo nhạt Nha Trang, gia đình thân nhân của Nữ tu cùng đông đảo giáo dân trong các giáo xứ tham dự. Mở đầu thánh lễ cộng đoàn đã nghe sơ lược tiểu sử và cuộc đời của Nữ tu :
  Chị tên là Nguyễn Thị Châu .
  Tên dòng Marie Genevieve Chúa Giêsu Hài Đồng
  Sinh ngày 25 /10 /1957
  Tai Giáo xứ Nghĩa Yên Giáo phận Vinh , Tỉnh Hà tỉnh ..
  Vào dòng 17 /3 1949
  Khấn lần đầu 01 / 5 1956
  Khấn trong thể 01 / 5 /1960
  Ngân khánh 01 /5 / 1981
  Kim khánh  01 / 5 / 2006

  Ngọc khánh 01 / 5 / 2016Nữ tu Marie Genevieve đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế, được Chúa gọi về lúc 21g30 ngày 9 /10/ 2017. Hưởng thọ 90 tuổi và 61 năm khấn Dòng.Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phêrô Trần Hữu Thành đã đề cao mẫu gương mà Chị Marie Genevieve đễ lại cho các chị em trong Đan Viện là ” Đời sông cầu nguyện ” liên lĩ và phó thác .Cuối Thánh lễ Cha Phểrô Lê Vân Ninh quản xứ giáo xứ Thanh Hải đã chủ sự nghi thức tiển biệt. Sau đó linh cửu của Chi dược đưa ra phần huyệt mộ và an táng tại đây trong vòng tay yêu thương của Chị em Đan Viện Carmel Nha trang .

  Hình ảnh buổi lễ​

  Gp Nha Trang

  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=hwZpSQXv738?autoplay=1&w=700&h=355]

  Hot Topics

  Related Articles