More

  Mười quốc gia có nhiều người Công giáo nhất

  Mười quốc gia có nhiều người Công giáo chiếm hơn một nửa số người Công giáo trên thế giới.

  Theo những con số của Vatican, đó là:

  1. Ba Tây( Brazil) (172,2 triệu),
  2. Mễ Tây Cơ(Mexico) (110,9),
  3. Phi Luật Tân (83,6),
  4. Hoa Kỳ (72,3),
  5. Ý (58,0), Pháp (48,3),
  6. Pháp (48,3),
  7. Colombia (45,3),
  8. Tây Ban Nha (43,3),
  9. Cộng hòa Dân chủ Congo (43,2) và
  10. Á Căn Đình (Argentina) (40,8).

  Theo số liệu toàn cầu, số người Công giáo trên toàn thế giới tăng từ 1.272 triệu năm 2014 lên 1.285 triệu vào năm 2015. Trong số 100 người được rửa tội, 49 người đến từ Hoa Kỳ, 22.2 từ Âu châu, 17.3 từ Phi châu, 11 người từ Á châu và 0.8 người từ Đại Dương châu.

  Được xem là những lục địa, 63,7 phần trăm người Hoa Kỳ là người Công giáo, 39,9 phần trăm người Âu châu, 19,4 phần trăm người Phi châu, 26,4 phần trăm người Đại dương châu, và 3,2 phần trăm người Á châu.

  Để phục vụ giáo dân, có 5.304 giám mục, 415.656 linh mục, 670.320 nữ tu và 45.255 phó tế vĩnh viễn. Những con số nhức nhối nhất là số nữ tu đã bị giảm sút, chỉ trong 5 năm qua từ 721.935 xuống còn 670.320.

  Hot Topics

  Related Articles