More

  Lần đầu tiên Kitô hữu và Hồi giáo ở Giordania cử hành lễ Truyền Tin chung

  Amman – Ngày 28/03 năm nay, là lần đầu tiên các Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo ở Giordania, cùng cử hành lễ Truyền Tin chung với nhau.

  Đại diện chính quyền, các nhà lãnh đạo Hồi giáo, các Giám mục Kitô giáo và các tín đồ của cả Kitô giáo và Hồi giáo, sẽ họp nhau tại phòng hội lớn ở thủ đô để mừng lễ.

  Đức cha William H. Shomali, đại diện Đức Thượng phụ Công giáo Latinh ở Amman, giải thích rằng sự kiện này sẽ giúp nói về tầm quan trọng của Đức Maria trong kinh Coran và trong giá trị của trình thuật Truyền tin trong Tin mừng thánh Luca. Đức cha nói: “Chúng tôi muốn chỉ ra những điểm chúng giữa Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo liên quan đến sự kiện truyền tin, là sự kiện mà cả tín đồ Hồi giáo cũng tin.”

  Tại Libăng, từ 12 năm qua, lễ Truyền tin vào ngày 25/03 là ngày lễ quốc gia, toàn thể dân chúng được nghỉ việc và cũng là điểm mạnh trong cuộc đối thoại giữa Kitô hữu và người hồi giáo.

  Tháng 09/2016, vua Abdulah II của Giordania đã nhấn mạnh trước hội nghị của Liên hiệp quốc về tầm quan trọng của Chúa Giêsu và Đức Maria trong kinh Coran; Chúa Giêsu được trưng dẫn 25 và Đức Maria, 35 lần. Đức Maria được gọi là “người tốt lành nhất trong các phụ nữ được tạo dựng và trong kinh Coran có một chương được gọi là ‘Mayam’. Những người Hồi giáo cực đoan đã chủ ý che dấu sự thật này để chia cắt Hồi giáo và người không theo Hồi giáo.

  Cha Rifat Bader, trên nhật báo trực tuyến Abouna, nhắc rằng từ năm 2000, quốc vương của Giordania đã đặt lễ Giáng sinh là ngày lễ quốc gia. Cha nói thêm: “Bây giờ, chúng tôi yêu cầu cử hành lễ Truyền tin, và như thế, ý nghĩa tôn giáo của ngày lễ là một động lực để làm phong phú thêm sự thống nhất quốc gia và sự gắn kết xã hội của chúng ta.” (Asia News 26/03/2018)

  (Vatican 27/03/2018

  Hồng Thủy

  Hot Topics

  Related Articles