More

  Hình ảnh bế mạc Lễ giỗ lần 72 Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

  Bế mạc Lễ giỗ lần 72 Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp
  Lúc 8 giờ sáng nay, thứ Hai, ngày 12 tháng 3 năm 2018, cộng đoàn dân Chúa cùng với Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hồng – nguyên Tổng Giám mục Giáo phận Huế – đã dâng Thánh lễ bế mạc giỗ lần 72 Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.Lễ giỗ lần 72 Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

  Trước Thánh lễ bế mạc, vào lúc 5 giờ, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ – nguyên giám mục Giáo phận Phú Cường – đã dâng Thánh lễ giỗ cầu cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Đức cha Phêrô trong bài chia sẻ đã mời gọi cộng đoàn cùng nhìn về cái chết và đặc biệt niềm tin của người Kitô hữu sau cái chết. Đức cha Phêrô mời gọi cộng đoàn cùng sống niềm tin như Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

  Mở đầu Thánh lễ 8 giờ bế mạc, Đức Tổng Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hồng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và cũng không quên cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc vừa được Chúa gọi về trong chuyến hành hương các giám mục Việt Nam đang thăm viếng mộ các Thánh Tông đồ và Ad Limina.

  Trong bài chia sẻ, Đức Tổng Phanxicô Xaviê mời cộng đoàn cùng nhìn lên 4 chiều kích của thánh giá cứu độ của Chúa Giêsu. Đức Tổng lược qua về cuộc đời của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và mời cộng đoàn cùng sống niềm tin như Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã sống.
  Trước khi Thánh lễ giỗ lần 72 khép lại, Cha Phanxicô Xaviê Trần Bình Trọng – Giám đốc Trung tâm Hành hương Tắc Sậy – thay mặt gia đình Giáo phận Cần Thơ và Ban Tổ chức cảm ơn Đức Tổng – Nguyên Tổng Giám Mục Giáo phận Huế, Đức Cha Phêrô – Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường, Đức Viện phụ Đan viện Phước Vĩnh – Trà Vinh, quý Cha quản hạt, quý Cha trong và ngoài Giáo phận. Cha Phanxicô Xaviê cũng không quên các hội dòng như Đaminh, Mẹ Chúa Cứu Chuộc, Chúa Thánh Thần, Chúa Quan Phòng, Con Đức Mẹ Bình Thủy, Dòng Phaolô Mỹ Tho… quý chủng sinh, tu sinh và cộng đoàn.

  Thánh lễ bế mạc giỗ lần 72 Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp khép lại, mọi người ra về trong bình an và trật tự.
  Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, ban cho con cái được những ơn lành hồn xác như lòng mong ước. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được trở về gia đình bình an và tiếp tục cuộc sống trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

  Hot Topics

  Related Articles