More

  HĐMV TGP Huế kính viếng linh mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao

  Sáng ngày 02.5.2018, trong tình huynh đệ Linh mục Giáo phận, các Linh mục trong Hội Đồng Mục Vụ TGP Huế đã đến kính viếng Linh cữu Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Huế.Linh Mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Cao

  Thành phần hiện diện gồm có: Cha Antôn Dương Quỳnh, Tổng Đại Diện; Cha Đa Minh Phan Hưng; Tổng Thư Ký Hội Đồng Mục Vụ; quý Cha trưởng các ban ngành trong giáo phận.

  Trước Linh cữu của Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê, Cha Tổng Đại Diện Antôn đã nói lên những tâm tình thương nhớ và hiệp ý cầu nguyện của các linh mục và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, đồng thời Ngài cũng chia sẻ về tấm gương dấn thân truyền giáo nhiệt thành của Cố Linh Mục Phanxicô Xaviê.

  Ban Truyền Thông TGP Huế

  Hot Topics

  Related Articles