More

  CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG

  [youtube https://www.youtube.com/watch?v=dAlymDYKwdg?autoplay=1]

  CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ ĐỨC CHA PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN SANG – Nguyên Giám mục Giáo phận Thái Bình.

  Đức cha sang

  Cha Nguyen Văn Sang

  Hot Topics

  Related Articles