More

  Chương trình lễ tang của Đức Cố TGM Phaolô và Bổ nhiệm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn

  Thông báo việc tổ chức lễ tang của Đức Cố TGM Phaolô và Bổ nhiệm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn
  I. Thông báo việc tổ chức lễ tang của Đức Cố TGM Phaolô

  1. Thứ Ba ngày 13/3 (dự kiến) linh cữu của Đức Cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ về đến Sàigòn : giờ đến chính xác sẽ được thông báo ngay (qua mạng, để các nhà thờ kéo chuông báo tử.

  2. Quàn tại Hội trường của Toà Tổng Giám Mục, 80 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Sài Gòn, trong thời gian quàn :

  – Thánh lễ kính viếng chính thức : một 6g00 sáng, một 6g00 tối (theo một số đơn vị như liên hạt, dòng tu…). Còn lại dành thời giờ cho các đoàn, các nhân vật, các cá nhân đến kính viếng.

  – Mở cửa chính Nguyễn Đình Chiểu và cửa nhánh Trần Quốc Thảo.

  3. Chuyển linh cữu đến Nhà thờ Chính toà Đức Bà Sải Gòn, 01 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1 : 6g00 sáng thứ Sáu ngày 16/3 (dâng lễ và kính viếng).

  4. Di quan đến Trung tâm Mục vụ, 06 Đường Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1 : 8g00 tối thứ Sáu ngày 16/3 (đoàn rước xếp hàng 4), đặt tại Lễ đài (đêm canh thức).

  5. Lễ an táng : 8g00 sáng thứ Bảy ngày 17/3 tại Lễ đài Trung tâm Mục vụ.

  6. Mai táng tại Nhà nguyện Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse cũ, bên mộ Đức cố Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình.

  Trên đây là những nét sơ phác của tổ chức lễ tang, sẽ có bản văn đầy đủ, cũng như nếu có chi tiết thay đổi sẽ báo lại. Xin thông cảm.

  II. Bổ nhiệm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sài Gòn
  Kính thưa quý cha,
  quý tu sĩ nam nữ và chủng sinh,
  cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo phận,

  Ngày 8/3/2018 vừa qua, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã được Tòa Thánh, qua Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các Dân Tộc, bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Tổng giáo phận Sàigòn – TP. HCM, để điều hành Tổng giáo phận trong lúc “trống tòa” do sự ra đi đột ngột của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc.

  Xin các thành phần Dân Chúa trong Tổng giáo phận cầu nguyện cho Đức Giám quản Giuse và tích cực cộng tác với Ngài trong trách vụ được Giáo hội ủy thác.

  Kính báo,
  Lm. Phêrô Kiều Công Tùng
  Chưởng Ấn

  Tổng hợ
  Một vị Giám quản Giáo phận được bầu chọn bởi Hội đồng tư vấn của giáo phận, để quản trị thời kỳ trống tòa cho đến khi vị Giám mục mới được bổ nhiệm và nắm quyền hành. Vị Giám quản giáo phận thường là một linh mục, nhưng cũng có thể là một Giám mục phụ tá, người không phải là một ứng viên cho việc kế nhiệm giáo phận.

  Vị linh mục Giám quản này không được đọc tên trong Kinh Nguyện Thánh Thể. Nếu ngài là Giám mục phụ tá, ngài có thể được đọc tên y như cách thức đọc trước thời kỳ trống tòa.

  Vị Giám quản giáo phận có hầu hết các quyền hạn của Giám mục, với một số hạn chế. Ngài không thể thay đổi việc xếp đặt nhân sự, mà vị nguyên Giám mục đã bổ nhiệm bằng văn bản, và không có quyền đưa ra các sự đổi mới quan trọng…

  Hot Topics

  Related Articles