More

  Chương trình Lễ Mãn tang Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống 1/3/2019

  * Tại : Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết*  09h00 : Thánh lễ – ( lễ phục tím )
  CHƯƠNG TRÌNH LỄ MÃN TANG
   CỦA ĐỨC CHA GIUSE  01 – 03 – 2019 * Tại : Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết
  *  09h00 : Thánh lễ – ( lễ phục tím )

  I. Phân công : 
  – Treo cờ – Trang Trí : Gx Chính Tòa
  – Di ảnh Đức Cha Giuse : Gx Chính Tòa
  – Sắp xếp vị trí ngồi trong nhà thờ : Gx Chính Tòa
  – Ca đoàn : Ban Thánh Nhạc
  – Giúp lễ : Quý Thầy Chủng viện Nicôla
  – Đọc sách :
  + Bài đọc 1 : 01 soeur MTG Phan Thiết
  + Bài đọc 2 : Thầy Giúp lễ

  II. Đại diện các thành phần Dân Chúa tham dự:
  + Mỗi đoàn thể cử đại diện tham dự :
  + HĐMV các giáo xứ trong giáo phận :
  Thường vụ HĐMV mỗi giáo xứ 05 người
  + Thiếu nhi giáo phận : 10 người
  + Giới trẻ : 10 người
  + Bà Mẹ Công Giáo : 10 người
  + Gia Trưởng : 10 người
  + Phan Sinh : 10 người
  + Legio : 10 người
  + Hội Têrêsa : 10 người
  + Hội Lòng Chúa Thương Xót : 10 người
  + MTG tại thế : 10 người
  + Thân nhân Đức Cha Giuse
  +  Tu sĩ nam nữ
  +  Chủng sinh

  III. Thánh Lễ
  a/. Thứ tự đoàn rước
  1. Thánh Giá – đèn hầu ( chủng sinh chủng viện Thánh Nicôla )
  2. Quý Cha đồng tế.
  3. ĐGM
  b/. Thánh Lễ.

  • Khi đoàn rước vào Nhà Thờ chủ tế niệm hương trước di ảnh

  Đức Cha Giuse
  Sau  Phép lành cuối lễ.

  • Đức cha chủ tế sẽ xông hương và rảy nước phép trên phần mộ Đức Cha Giuse     –   Cộng đoàn  Dân Chúa  hướng về phần mộ.
  • Ca đoàn  xướng 1 kinh lạy cha,  kinh tin kính – cầu cho Đức Cha Giuse
  • Hát kết lễ

  Hot Topics

  Related Articles