More

  Các tân Linh Mục TGP Hà Nội được sai đi coi xứ

  các Tân Linh mục mới chịu chức ngày 19/10/2017 vừa qua, lên đường đi làm mục vụ tại các giáo xứ theo sự bổ nhiệm của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.

  1. Lm. Giuse Bùi Văn Hoàn – Phó Giáo xứ Bích Trì

  2. Lm. Phanxico X. Nguyễn Quốc Huy – Phó Giáo xứ Nam Định

  3. Lm. Giuse Nguyễn Hữu Lam – Phó Giáo xứ Sở Kiện

  4. Lm. Giuse Nguyễn Văn Linh – Phó Giáo xứ Vỉ Nhuế

  5. Lm. Giuse Trần Ngọc Long – Giúp mục vụ Bằng Sở

  6. Lm. Giuse Trần Hữu Nam – Phó Giáo xứ Hàm Long

  7. Lm. Antôn Vũ Ngọc Tho – Phó Giáo xứ Cát Thuế

  8. Lm. Giuse Trần Văn Thu – Phó Giáo xứ Thạch Bích

  9. Lm. Luca Nguyễn Văn Trì – Phó Giáo xứ Bái Xuyên

  10. Lm. Giuse Đặng Anh Việt – Phó Giáo xứ Hạ TrangCác tân Linh Mục TGP Hà Nội được sai đi coi xứ

  Hot Topics

  Related Articles