Thánh lễ truyền chức linh mục giáo phận Ban Mê Thuột 10.5.2018

0
245

Thánh lễ truyền chức Linh mục tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 10.5.2018, tại lễ đài trước Núi đá Đức Mẹ trong khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột, do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận, chủ tế.

Danh sách 14 thầy phó tế được truyền chức Linh mục:

– Phaolô PHẠM ĐỨC CHƯƠNG

– Phaolô NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG

– Giuse ĐẬU ĐÌNH HÀ

– Phêrô NGUYỄN TIẾN HẢI

– Giuse NGUYỄN QUÝ HỒNG

– Phêrô VƯƠNG TIÊN HOÀNG

– Đaminh NGUYỄN QUANG HUY

– Đaminh NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG

– Giuse HOÀNG ĐỨC NHUNG

– Giuse TRẦN VĂN TAM

– Giuse NGUYỄN THANH TÂM

– Giuse VŨ VĂN THẢO

– Phaolô VÕ HỮU THỌ

– Tôma Aquinô NGUYỄN HỮU TÌNH

Nguồn: gp Ban Mê Thuột