Trực tuyến Thánh lễ truyền chức phó tế tại giáo phận Mỹ Tho

0
89

Trực tuyến: Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và truyền chức phó tế vào lúc 8h00 ngày 23/11/2018 tại Trung Tâm hành hương Ba Giồng – Giáo phận Mỹ Tho

Thánh lễ truyền chức phó tế tại giáo phận Mỹ Tho