Trực tuyến: Lễ khai mạc lễ truyền thống sinh viên công giáo Thái Bình -Hà Nội 2018

0
60

[Trực Tiếp] Lễ khai mạc lễ truyền thống sinh viên công giáo Thái Bình -Hà Nội Với chủ đề: “BƯỚC THEO THẦY ĐỪNG SỢ” Tại Giáo xứ Trung Thành – Giáo Phận Thái Bình