More

    Trực tiếp Thánh Lễ Truyền Dầu năm 2019

    Thánh lễ Truyền Dầu sẽ được cử hành vào lúc 8giờ00, Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18 tháng 4 năm 2019 tại Nhà Thờ Chính toà Thái Bình. Thánh Lễ do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ SDB – Giám mục Giáo phận Thái Bình chủ tế.

    Hot Topics

    Related Articles