Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục Lạng Sơn – Cao Bằng 8/8/2018

0
270

Các Phó Tế được truyền chức Linh Mục ngày 8/8/2018 là:

  1. Thầy Giuse Mai Xuân Đỉnh sinh ngày 02/02/1979 tai giáo phận Thái Bình.
  2. Thầy Tôma Aquinô Trần Văn Tào sinh ngày 12 tháng 02 năm 1979 tại giáo phận Thái Bình.
  3. Thầy Antôn Nguyễn Văn Dưỡng sinh ngày 01/4/1982 tại giáo phận Hà Nội

 

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức linh mục Lạng Sơn