Trực tiếp: Thánh lễ khai mạc năm Tôn vinh các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam

0
321

Tổng Giáo phận Sài Gòn sẽ trực tuyếnThánh lễ Tôn vinh các Thánh Tử Đạo tại Vương cung Thánh Đường Chính tòa Đức Bà Sài Gòn vào lúc 8g30, thứ Bảy ngày 23-06-2018.
nguồn Video: Tổng giáo phận Sài Gòn

Tôn vinh các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam