Trực tiếp: Thánh lễ An táng Hài cốt Đức cha Santos Ubierna Ninh

0
246

Đức cha Santos Ubierna Ninh sinh ngày 01/11/1907tại làng Huermeces, tỉnh Burgensis, nước Tây Ban Nha. Ngài gia nhập dòng Đaminh ngày 29/6/1923, thụ phong linh mục ngày 20/12/1930. Năm 1932, ngài sang truyền giáo tại Việt Nam và được bổ nhiệm làm giáo sư chủng viện Thánh Alberto Nam Định.